Skip to main content

Course Description

Celem kursu "Jak stawiać przecinki, aby zdania miały sens? Przyjaźnie o polskiej interpunkcji" jest praktyczne doskonalenie umiejętności interpunkcyjnych. W kursie poznasz wybrane zasady przestankowania, a dzięki ćwiczeniom udoskonalisz swoją sprawność w stosowaniu znaków interpunkcyjnych (głównie przecinków). Udoskonalisz też umiejętność rozpoznawania i korygowania błędów interpunkcyjnych. Jeżeli dostrzegasz potrzebę doskonalenia swojej biegłości w pisaniu po polsku, to jesteś we właściwym miejscu. Zapraszam, rozgość się!

Nazywam się Małgorzata Bortliczek. Jestem polonistką, językoznawczynią. Serdecznie zachęcam Cię do udziału w kursie "Jak stawiać przecinki, aby zdania miały sens? Przyjaźnie o polskiej interpunkcji".


WYMAGANIA WSTĘPNE

Do realizacji kursu potrzebne są następujące umiejętności techniczne:

 • obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych
 • posługiwanie się przeglądarką internetową
 • praca ze źródłami internetowymi i tradycyjnymi
 • obsługa platformy edukacyjnej Navoica.pl


  CELE KURSU

  • Zwrócenie uwagi na normy regulujące stosowanie przecinków w tekstach języka polskiego.
  • Charakterystyka funkcji przecinka i innych znaków interpunkcyjnych.
  • Uwrażliwienie na fakt, że o lokalizacji przecinka decyduje przede wszystkim budowa zdania.

  PORUSZANE ZAGADNIENIA

  MODUŁ 1

  Charakterystyka założeń i zawartości kursu oraz test, który wstępnie pozwoli Ci sprawdzić umiejętności interpunkcyjne.

  MODUŁ 2

  Prezentacja wybranych znaków interpunkcyjnych, które występują w pisowni polskiej, a także ćwiczenia, dzięki którym utrwalisz stosowanie przywoływanych znaków.

  MODUŁ 3

  Informacje i ćwiczenia dotyczące stosowania kropki – drugiego co do częstotliwości występowania znaku interpunkcyjnego.

  MODUŁ 4

  Ćwiczenia w stosowaniu przecinka, a także reguły porządkujące interpunkcję wyliczeń w tekstach naukowych i popularnonaukowych.

  MODUŁ 5

  Przybliżenie wybranych mitów interpunkcyjnych i składniowe podstawy ich dementowania.

  MODUŁ 6

  Ćwiczenia we wskazywaniu orzeczeń oraz w dystrybucji przecinków w zdaniach złożonych.

  MODUŁ 7

  Prezentacja wybranych wskaźników zespolenia, których kumulacja i/lub korelacja w zdaniu mogą sprawiać trudność interpunkcyjną.

  MODUŁ 8

  Podsumowanie kursu, a w tym – test końcowy, który sprawdza umiejętności ćwiczone w ramach kursu.


  WARUNKI ZALICZENIA

  W kursie znajdują się cztery typy zadań:

  1. Test wstępny (nie podlega klasyfikacji).

  2. Test końcowy (podlega klasyfikacji).

  3. Quizy (podlegają klasyfikacji). Quizy występują w każdym module (wewnątrz lekcji) i służą utrwalaniu umiejętności interpukcyjnych.

  4. Forum zapoznawcze oraz dwa fora dyskusyjne (trwające przez cały kurs). Uczestnik jest proszony o zabranie głosu w dostępnych forach dyskusyjnych, ale udział w nich nie podlega ocenie.

  Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu, powinnaś/powinieneś uzyskać minimum 60% pozytywnych odpowiedzi ze wszystkich typów zadań, które w tym kursie podlegają klasyfikacji.


  WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

  W kursie można uzyskać zaświadczenie o jego ukończeniu po spełnieniu wymagań sprecyzowanych w punkcie WARUNKI ZALICZENIA.


  KADRA KURSU

  Małgorzata Bortliczek

  Autorka kursu: dr hab. Małgorzata Bortliczek, prof. Uniwersytetu Śląskiego

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

  Główne zainteresowania badawcze autorki kursu dotyczą następujących przestrzeni tematycznych: współczesny język polski (nowe zjawiska leksykalne w polszczyźnie, stylistyka, kultura języka oraz kultura języka w edukacji, komunikacja medialna i interpersonalna, popularyzacja nauki w obiegu medialnym na poziomie propedeutycznym), czesko-polskie pogranicze językowe i kulturowe.

  Logo-Project-MOOC

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „MOOC dla nauk o edukacji” POWR.03.01.00-00-W027/18.