Skip to main content

Course Description

Kurs "Mindfulness w rozwoju osobistym i zawodowym" przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą zgłębić tematykę mindfulness, czyli uważności oraz nauczyć się, jak wprowadzić praktykę uważności do swojej codzienności w różnych sferach – osobistej, szkolnej czy zawodowej.

Zapraszamy uczestnika do udziału w 15 lekcjach tematycznych, które są pogrupowane w tzw. moduły. W każdym tygodniu uczestnik będzie miał dostęp do jednego modułu, składającego się zazwyczaj z dwóch lekcji. Tematy, jakie będziemy podejmować w kursie to między innymi podstawy praktyki uważności, związki uważności z myślami, emocjami i ciałem, wykorzystanie mindfulness w obszarze rozwoju osobistego, kontaktów interpersonalnych, bliskich związków i pracy zawodowej.


CELE KURSU

Dowiesz się więcej na temat podstaw praktyk uważności, self-compassion i uzyskasz wiedzę jak zastosować praktykę uważności w budowaniu relacji i komunikacji w życiu osobistym i zawodowym.

Nauczysz się różnych ćwiczeń i metod rozwijania uważności oraz self-compassion, co pozwoli Ci efektywniej radzić sobie ze stresem i emocjami.


PORUSZANE ZAGADNIENIA

W ramach kursu dowiesz się między innymi o tym:

  • jakie są podstawy i historia uważności
  • jak wprowadzić uważność do swojej codzienności
  • jak uważność wiąże się z myślami, emocjami i działaniem umysłu
  • jak uważność pomaga w prowadzeniu zdrowego trybu życia
  • jak uważność pomaga w komunikacji interpersonalnej, bliskich związkach i kontaktach seksualnych
  • jak uważność można wykorzystać w pracy zawodowej oraz rozwoju osobistym

POZOSTAŁE CZĘŚCI OPISU:

WARUNKI WSTĘPNE

Jedynym warunkiem przystąpienia do kursu jest zainteresowanie tematem.


WARUNKI ZALICZENIA

Na zaliczenie kursu wpływają 2 aspekty. Po pierwsze, są to punkty z testów końcowych, które wypełniasz po przejściu każdej lekcji. Po drugie, to punkty za wykonanie zadania wzajemnej oceny wraz z innymi uczestnikami kursu (zadanie to wykonasz po ukończeniu modułu czwartego). W trakcie każdej lekcji będziesz też miał okazję odpowiedzieć na pytania sprawdzające wiedzę, które nie są punktowane i wspierają proces nauki. Jeśli będą przed Tobą stały zadania, których wykonanie składa się na ocenę w kursie, będzie to zaznaczone. W trakcie kursu możesz uzyskać 120 punktów w testach na zakończenie każdej z lekcji tematycznych (96%) oraz 5 punktów za zadanie wzajemnej oceny (4%). Ogółem, w trakcie kursu możesz otrzymać 125 punktów. Aby zaliczyć kurs, należy uzyskać przynajmniej 75% punktów, czyli 94 punktów. Zadanie wzajemnej oceny jest obowiązkowe.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wydawane bezpłatnie.


KADRA KURSU

Magdalena Hyla

Magdalena Hyla

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

Psycholożka, pracuje jako pracownik dydaktyczny na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz terapeutka. Terapeutycznie osadzona w nurcie terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), w którym wykorzystuje elementy uważności, self-compassion i sztuki. Jest autorką monografii o narzędziach psychologicznych do pomiaru elastyczności psychologicznej oraz książki o związkach fotografii z pomiarem osobowości, a także innych publikacji z zakresu zdrowia psychicznego, rozwoju osobistego i osobowości (w tym samooceny i współczucia wobec siebie). Prowadzi zajęcia dla studentów z obszaru osobowości, psychoterapii, terapii ACT, terapii przez sztukę oraz wykorzystania fotografii w psychologii.


Dagna Kocur

Dagna Kocur

Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski

Psycholog, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz Seksuologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jej zainteresowania skupiają się wokół zależności władzy, seksualności, publicznego okazywania uczuć, a w szczególności mindfulness i self-compassion. Ukończyła kurs Praktyk uważności w Domu Uważności Uniti School™ oraz kurs Podejście uważności (Mindfulness) z elementami podejścia współczucia (Compassion) w Europejskim Instytucie Psychologii i Psychoterapii, wciąż kształci się w zakresie uważności. Współautorka badań z zakresu powiązań self-compassion z satysfakcją seksualną, przebiegiem choroby przewlekłej czy różnic w zakresie współczucia wobec ludzi i zwierząt.

logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Psychologiczne MOOCe - Kursy e-learningowe podnoszące kompetencje studentów/ek psychologii”