Skip to main content

Course Description

Kurs przygotowuje do realizacji badań ankietowych w internecie. Składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna pozwala zdobyć wiedzę o specyfice i zasadach organizacji badań online. W części praktycznej nauczysz się tworzenia ankiet na platformie LimeSurvey.

Dzięki realizacji kursu "Badania psychologiczne on-line:

 • Poznasz specyfikę badań ankietowych w internecie.
 • Rozwiniesz świadomość wyzwań metodologicznych oraz etycznych w badaniach on-line i dowiesz się, jak im sprostać.
 • Dowiesz się, jak prawidłowo je konstruować i realizować.
 • Nauczysz się, jak stworzyć w pełni funkcjonalne badanie ankietowe z wykorzystaniem specjalistycznej platformy LimeSurvey.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

Tematy poszczególnych modułów:

 1. Wprowadzenie do kursu "Badania ankietowe online"
 2. Specyfika badań ankietowych on-line
 3. Badania w praktyce - dr Mariola Paruzel-Czachura
 4. Badanie przyjazne użytkownikowi
 5. Metodologiczna poprawność badań on-line
 6. Wyzwania badań online - dr Maria Flakus
 7. Etyka w badaniach on-line
 8. Organizacja badania on-line
 9. Wdrożenie badania on-line
 10. Rozpowszechnianie badania on-line i wstępna analiza danych
 11. Lime Survey - początek pracy
 12. Lime Survey - pytania ankiety
 13. Lime Survey - reorganizacja struktury ankiety
 14. Lime Survey - pytania warunkowe
 15. Lime Survey - uruchamianie/kończenie badania, eksport danych
 16. Lime Survey - dodatek (funkcjonalności bardziej zaawansowane)
 17. Zakończenie

WARUNKI WSTĘPNE

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu metodologii badań naukowych w obszarze psychologii.

Zalecamy, aby kurs realizować przy wykorzystaniu komputera z monitorem, szczególnie w części praktycznej. Zarówno korzystanie z materiałów poglądowych, jak i praca w LimeSurvey są bardzo utrudnione na ekranie telefonu komórkowego.


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia jest spełnienie łączne warunków określonych dla poszczególnych części kursu, czyli:

 • w części teoretycznej: udzielenie co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi na pytania z całej części teoretycznej;
 • w części praktycznej: uzyskanie co najmniej 70% punktów za wykonanie zadań na platformie LimeSurvey i potwierdzenie ich realizacji na liście kontrolnej oraz udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w LimeSurvey.

WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wydawane bezpłatnie i można je pobrać od razu po zaliczeniu kursu w zakładce serwisu Navoica "Moje kursy".


KADRA KURSU

Kurs został przygotowany przez Patrycję Rudnicką i Macieja Janowskiego.

Dr Patrycja Rudnicka pracuje w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od wielu lat popularyzuje zagadnienia cybeprsychologii i badań online. W pracy naukowej zajmuje się uwarunkowaniami gotowości wobec technologii, jako praktyk prowadzi badania user experience dla polskich i światowych marek. Jej strona osobista to cyberpsychology.pl


Dr Maciej Janowski jest pracownikiem dydaktycznym Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego z wieloletnim doświadczeniem. Łączy zainteresowania wykorzystaniem nowoczesnych technologii w badaniach psychologicznych z analizą funkcjonowania emocjonalnego.


KONTAKT Z KADRĄ KURSU

Możesz skontaktować się poprzez ogólne forum dyskusyjne oraz mailowo: maciej.janowski@us.edu.pl.

 

logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Psychologiczne MOOCe - Kursy e-learningowe podnoszące kompetencje studentów/ek psychologii”

Enroll