Skip to main content

Course Description

Informacje wprowadzające

Zapraszamy do udziału w kursie Podstawy programowania w języku Python 3. Kurs ten powstał po to, by pomóc w samodzielnej nauce podstaw programowania w języku Python.

Programowanie, choć wymaga specjalistycznej wiedzy, jest przede wszystkim umiejętnością. Aby nauczyć się programować, nie wystarczy przeczytać, czy nawet zapamiętać całą treść podstawową kursu, lecz trzeba pisać programy: dlatego, istotną część treści podstawowej kursu stanowią przykłady kodu demonstrujące użycie opisywanych elementów języka w praktyce, a w każdej lekcji przygotowano co najmniej jedno ćwiczenie do samodzielnego wykonania.

Kurs ma charakter podstawowy, niemniej jego ukończenie stanowić będzie solidną podbudowę pod dalszą naukę języka Python. Z kursu można także dowiedzieć się, gdzie szukać dalszych informacji na temat tego języka programowania.

Wymagania wstępne

Kurs nie stawia żadnych wymagań wstępnych poza umiejętnością obsługi komputera na poziomie podstawowym (uruchamianie komputera i programów, znajomość klawiatury komputerowej i zasad edycji tekstu).

Oczekiwane rezultaty kursu

Uczestnik kursu w momencie jego ukończenie będzie:

 • znał zasady składni języka Python oraz jego najważniejsze słowa kluczowe, operatory i funkcje wbudowane,
 • potrafił pisać programy wymagające komunikacji z użytkownikiem,
 • potrafił tworzyć konstrukcje złożone, zawierające instrukcje warunkowe i pętle,
 • znał podstawowe zasady formatowania kodu w języku Python i tworzenia nazw,
 • umiał posługiwać się wbudowanymi typami danych Pythona, w tym typami złożonymi,
 • potrafił definiować i wykorzystywać własne funkcje i klasy,
 • znał podstawowe źródła poszukiwania informacji na temat języka Python i jego stosowania.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym i uzyskania stwierdzającego ten fakt imiennego elektronicznego zaświadczenia jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 70% pytań łącznie w testach kończących każdy moduł oraz teście końcowym.

Instytucja odpowiedzialna i finansowanie

Kurs został opracowany przez Uniwersytet Szczeciński z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (nr umowy POWR.03.01.00-00-W038/18).

Autorzy kursu

Autorem treści merytorycznej kursu jest dr hab. Jakub Swacha, od 15 lat zajmujący się nauczaniem języka Python, za wyjątkiem lekcji "Obsługa dokumentów w formatach HTML i PDF" oraz "Obsługa baz relacyjnych" w module "Korzystanie z modułów PYPI", które przygotował dr Artur Kulpa, zajmujący się językiem Python nie tylko jako nauczyciel, ale także jako zawodowy programista. Treść wszystkich "lekcji video" i większości ćwiczeń opracował mgr Thomas Naprawski, również nauczyciel i praktyk Pythona.

Konspekt kursu

Kurs składa się z następujących modułów:

 1. Wprowadzenie
 2. Pierwszy kontakt z językiem Python
 3. Łańcuchy znaków (napisy)
 4. Programy
 5. Sekwencje
 6. Pętle
 7. Zbiory i słowniki
 8. Funkcje
 9. Programowanie obiektowe
 10. Moduły standardowe Pythona - przegląd
 11. Przetwarzanie danych
 12. Algorytmy w Pythonie
 13. Przechowywanie danych
 14. Korzystanie z modułów PYPI
 15. Python w zastosowaniach praktycznych
 16. Zakończenie

Często zadawane pytania

 • Co jest potrzebne do korzystania z kursu?
 • Do korzystania z kursu potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu, aktualna przeglądarka internetowa i interpreter jezyka Python (który może być bezpłatnie pobrany ze strony http://www.python.org/; zalecane jest pobranie go w wersji 3.8).

 • Ile czasu zajmie ukończenie tego kursu?
 • Treści modułów głównych kursu zaplanowano na 60 godzin nauki (nie uwzględnia to modułu organizacyjnego w tym testu początkowego). W przypadku poświęcenia na naukę 4 godzin w tygodniu przekłada się to na 15 tygodni nauki, lecz przy bardziej intensywnej nauce (po 2 godziny dziennie przez 6 dni w tygodniu) przełoży się to na 5 tygodni. W trybie pilnym (9 godzin nauki dziennie) kurs da się ukończyć w tydzień.

  Należy jednak podkreślić, że 60 godzin nauki to czas orientacyjny, zakładający, że uczestnik nie zna języka Python, ale jest doświadczonym użytkownikiem komputera, w szczególności nie ma problemów z pisaniem na klawiaturze. Naturalną rzeczą jest, iż osoby, dla których kurs ten będzie stanowił zupełnie pierwszy kontakt z pisaniem na komputerze, mogą potrzebować nawet kilka razy więcej czasu, by przerobić przygotowany materiał. Z kolei osoby, które znają już podstawy języka Pythona lub są biegłe w innych językach programowania, mogą zrealizować kurs nawet kilkukrotnie szybciej niż jego założony czas.

 • Czy kurs kończy się certyfikatem znajomości Pythona?
 • Nie, ale wiedza uzyskana w ramach kursu stanowi solidną podbudowę do starania się o certyfikat PCEP (Certified Entry-Level Python Programmer). Natomiast każda osoba, która ukończy kurs z wynikiem pozytywnym otrzyma imienne elektroniczne zaświadczenie o tym.

Inne przydatne informacje

Dla osób mających problemy ze słyszeniem dla wszystkich filmów zawartych w kursie dostępne są napisy.

Osoby o słabej znajomości języka polskiego zachęcamy do skorzystania z anglojęzycznej wersji kursu, dostępnej na tej samej platformie pt. Introduction to programming in Python 3