Skip to main content

Course Description

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów geodezyjnych, którzy mają szansę poznać nowoczesne narzędzia prezentacji geodanych, rozwijające ich wiedzę i możliwości przedstawiania swoich danych i wyników analiz w nowoczesnej, atrakcyjnej dla odbiorców postaci. Kurs umożliwi także studentom spoza środowiska geodezyjnego poznanie prostych metod i narzędzi do wizualizacji danych przestrzennych, stwarzając w ten sposób szansę na zwiększenie przekazu komunikacyjnego danych pierwotnie funkcjonujących w nie przestrzennej formie.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

  • Zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu kartografii i geowizualizacji.
  • Poznasz proste i efektywne narzędzia do wizualizacji danych przestrzennych.
  • Dowiesz się, w jaki sposób przygotować mapy uatrakcyjniające prezentacje danych.
  • Przekonasz się o mnogości analiz, które można przeprowadzić na danych posiadających odniesienie przestrzenne

PROGRAM KURSU

WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu, nie jest wymagane posiadanie wiedzy specjalistycznej. Podstawowe pojęcia zostaną wyjaśnione w przystępny sposób. W kursie nacisk kładziony jest przede wszystkim na praktykę. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera. Ponadto, wymagane jest posiadanie dostępu do pakietu Microsoft Office i aplikacji firmy ESRI: ArcGIS Desktop, Operations Dashboard oraz Insights. Wszystkie omawiane w trakcie kursu aplikacje posiadają ogólnodostępne wersje próbne lub licencje, które zostaną udostępnione przez WAT. Sposób pozyskania narzędzi do realizacji poszczególnych zadań jest omówiony na początku każdego z modułów.

KADRA KURSU

Twórcy/prowadzący:
dr hab. inż. Albina Mościcka

Profesor, Wojskowa Akademia Technicznia

Kierownik Zakładu Systemów Informacji Geoprzestrzennej w Instytucie Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji. Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując 15 projektów badawczych, a także na Uniwersytecie Stanforda (USA, 2012) w ramach programu „Top 500 Innovators Science-Management-Commercialization” MNiSW, jako Visiting Fellow na Uniwersytecie w Stuttgarcie (Niemcy, 2015) oraz jako kluczowy ekspert ds. kartografii w projekcie Komisji Europejskiej w Duszanbe (Tadżykistan, 2009-2011). Jej zainteresowania naukowe obejmują wykorzystywanie rozwiązań geoinformacyjnych w zarządzaniu, dostępie oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego, a także zagadnienia związane z dostępnością czasową i mapami internetowymi.
dr inż. Andrzej Araszkiewicz

Adiunkt b-d, Wojskowa Akademia Technicznia

Specjalista w zakresie Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (GNSS) i układów odniesienia. Doświadczenie zdobył uczestnicząc w pracach podkomisji Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG), której zadaniem jest opracowanie i utrzymanie jednolitego geodezyjnego układu odniesienia dla Europy (EUREF). Interesuje go wykorzystanie GNSS w analizach długoterminowych zmian zjawisk geofizycznych, a także w realizacji i utrzymaniu regionalnych/lokalnych układów odniesienia.
dr inż. Beata Całka

Adiunkt b-d, Wojskowa Akademia Technicznia

Odbyła staż naukowy w Ivey Business School w Kanadzie (2015), na Uniwersytecie Stanforda w USA w ramach programu „Top 500 Innovators” (2015) oraz na Politechnice w Guardzie (Portugalia, 2019). Członek Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej (PTiP) oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP). Specjalistka z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS), modelowania informacji geograficznej, analiz i statystyki przestrzennej oraz data mining.
dr inż. Marta Kuźma

Adiunkt b-d, Wojskowa Akademia Technicznia

Uczestniczyła w stażu naukowym Transformation.doc w Wageningen (Holandia). Współpracuje z bibliotekami cyfrowymi w Polsce (Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego) i za granicą (Leibniz Institute for East and Southeast European Studies, Niemcy). Do jej zainteresowań naukowych należą dawne mapy i sposób ich udostępniania przez biblioteki cyfrowe oraz wizualizacje czasowo-przestrzenne.
mgr inż. Jakub Wabiński

Doktorant, Wojskowa Akademia Technicznia

Stypendysta programów: Fulbright Junior Research Award (University of Oregon, USA) oraz Erasmus+ (Dublin Institute of Technology, Irlandia). Zajmuje się zagadnieniem automatyzacji procesu opracowywania tyflomap, wykorzystaniem technologii druku 3D w kartografii oraz nowoczesnymi kartograficznymi metodami prezentacji.

WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie wszystkich zadań w ramach zaliczeń modułów oraz udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania kontrolne, które znaleźć można w różnych częściach kursu. Aby zaliczyć dany moduł, należy uzyskać wynik co najmniej 80% ze wszystkich pytań i zadań w jego ramach. Liczba podejść do wykonania zadań nie jest ograniczona.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z regulaminem serwisu Navoica.pl (rozdział 12, pkt. 14), Administratorem danych osobowych uczestników kursu jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.