Skip to main content

Course Description

logo

Kurs powstał w ramach projektu "MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia", umowa nr POWR.03.01.00-00-W001/18-00.

Kurs można realizować we własnym tempie - całość lub wybrane moduły. Może też stanowić uzupełnienie lektoratu języka angielskiego na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne (załączone materiały do zajęć z lektorem służą ćwiczeniu mówienia). Kurs może być przydatny dla każdego pracownika ochrony zdrowia mającego do czynienia z pacjentami angielskojęzycznymi.

Kurs online skupia się na nauczaniu słownictwa, rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Znajomość języka angielskiego na poziomie A2/B1.

CEL KURSU

Celem kursu jest wzrost kompetencji językowej i komunikacyjnej u ratowników medycznych, personelu SOR, a także innych pracowników ochrony zdrowia mających do czynienia z pacjentami angielskojęzycznymi.

Podkreślana i ćwiczona jest prawidłowa wymowa tam, gdzie typowe błędy mogą doprowadzić do nieporozumień, zwłaszcza w kontekście medycznym. Zagadnienia różnic międzykulturowych, zachowań językowych właściwych w kontakcie z pacjentem są omawiane w zakresie istotnym dla sytuacji zawodowych.

PROGRAM KURSU

Moduł I – Wypadek drogowy

 • Na miejscu wypadku
 • Czynności w karetce
 • Jedziemy do szpitala

 

Moduł II – Nagłe zachorowania i urazy

 • Utrata przytomności
 • Wypadek dziecka przy zabawie
 • Choroba małego dziecka

 

Moduł III - Pacjent agresywny

 • Pacjent agresywny fizycznie
 • Pacjent agresywny werbalnie

 

Moduł IV - SOR: przyjęcie pacjenta

 • Organizacja SOR, terminologia
 • Rejestracja pacjenta
 • Pacjent z bólem w klatce piersiowej
 • Pacjent z bólem brzucha
 • Pacjent z urazem głowy

 

Moduł V - SOR: Typowe sytuacje

 • Rozmowa z pacjentem zdenerwowanym
 • Rozmowa z rodziną
 • Wypis
 • Zagadnienia międzykulturowe

 

Moduł VI - Zagadnienia językowe wspólne dla ratowników i personelu SOR

 • Tworzenie pytań
 • Phrasal verbs czyli czasowniki złożone
 • Powtórka czasów angielskich
 • Słowotwórstwo, pochodzenie słów medycznych
 • Wymowa
 • Spelling czyli literowanie

 

Moduł VII Apteczka szybkiej pomocy językowej

 • Ogólne
 • W karetce
 • Rejestracja
 • Badania
 • Pytania do rodziców chorego dziecka
 • Rozmowa z rodziną i wypis
 • Pacjent agresywny

 

WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs, konieczne jest uzyskanie progu 60 % prawidłowych odpowiedzi z testów po modułach.

KADRA KURSU

Urszula Szczepańczyk,mgr filologii angielskiej UJ. Autorka lub współautorka treści kursów językowych online zrealizowanych w ramach projektów koordynowanych przez Technische Universitaet Dresden, Coventry University, die Berater, Wien i Institute of Technology, Tralee. Autorka pomysłu, wniosku i treści kursu w ramach centralnego unijnego programu KA2 Languages pt. „EU-Everyplace: Less Widely Used and Taught Languages in Less Widely Known and Visited Places”. European Language Label za program emitowany przez PR „Słówko na dziś”, "Comenius Edu-Media Award" dla zespołu projektu "EU-Everyplace".

Zbigniew Szczepańczyk,mgr filologii angielskiej UJ, członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego i World Association for Online Education. Współautor i polski koordynator wielu międzynarodowych projektów edukacyjnych, m.in. „European Language Portfolio Online” (Dublin City University). Autor m.in. wszystkich multimedialnych materiałów edukacyjnych dla projektu "EU-Everyplace" i „Innovative Training Approach in Languages and Intercultural Awareness for the Hospitality and Leisure Sectors” (Coventry University). Obecnie m.in. przygotowuje multimedia i platformy edukacyjne dla międzynarodowych projektów "Safemedic" i "Cybersecurity".

Wykorzystane utwory na licencji CC