Skip to main content

Course Description

Loga projektu UE

Kurs powstał w ramach projektu „Twórczy PROGRAMator Wspólnego Czasu - Kursy MOOC dla rodziców chcących uczyć przez zabawę swoje dzieci podstaw programowania” realizowanego w ramach działania 3.1 PO WER, nr umowy: POWR.03.01.00-00-W048/18.

Uczestnik kursu nauczy się, jak wspólnie z dzieckiem w wieku 13-15 lat spędzić twórczo czas, ucząc go poprzez zabawę podstaw programowania. Kurs składa się z czterech modułów. Formy przekazu: filmy, materiały tekstowe, quizy. Uczestnictwo w kursie odbywa się w tempie własnym.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu należy wypełnić załączone dokumenty rekrutacyjne. Kurs jest elementem projektu „Twórczy PROGRAMator Wspólnego Czasu - Kursy MOOC dla rodziców chcących uczyć przez zabawę swoje dzieci podstaw programowania” realizowanego w ramach działania 3.1 PO WER, nr umowy: POWR.03.01.00-00-W048/18


CELE KURSU

  • Zdobędziesz znajomość zasad prawidłowej komunikacji z dzieckiem w wieku 13-15 lat
  • Poznasz.sposoby efektywnej komunikacji z dzieckiem w trakcie wspólnych: zabaw, ćwiczeń, nauki
  • Dowiesz się jak dobrać i zastosować właściwe metody i formy pracy z dzieckiem w wieku 13-15 lat w zakresie procesu nauki programowania
  • Przekonasz się o tym jak wykorzystać przedstawiony w kursie zbiór zabaw, ćwiczeń, lekcji w zakresie nauki programowania, a także jak analizować, diagnozować i rozwiązywać problemy występujące w trakcie procesu nauczania programowania dziecka w wieku 13-15 lat
  • Nauczysz się jak prosto i zrozumiale wytłumaczyć dziecku w wieku 13-15 lat pojęcia związane z programowaniem, jak budować proste algorytmy/kody w adekwatnym do wieku dziecka środowisku/języku programowania... i wiele innych.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały zaprezentowane sposoby komunikowania się z dzieckiem w zabawie i nauce (nie tylko programowania)

MODUŁ 2

W module drugim została zaprezentowana istota programowania

MODUŁ 3

W module trzecim zostały zaprezentowane gry i zabawy wspomagające programowanie

MODUŁ 4

W module czwartym została zaprezentowana nauka programowania z wykorzystaniem programu Minecraft oraz jezyka programowania Python


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs należy uzyskać min 75% punktów ze wszystkich quizów, które umieszczone są wewnątrz poszczególnych modułów. W module IV quizy przyporządkowane są do każdej lekcji.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Osoby, które uzyskają wynik co najmniej 75% punktów z wszystkich quizów otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. Jest ono automatycznie generowane w ciągu 48h po zakończeniu kursu i uzyskaniu popranego wyniku.


KADRA KURSU

mgr Aleksandra Rachuta

Nauczyciel wychowania przedszkolnego posiadający kwalifikacje do nauczania na poziomie wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej z nauczaniem języka angielskiego, oraz nauczania informatyki . W Szkole Podstawowej od 2019 roku realizuje w klasach 1-3 zajęcia w ramach projektu unijnego „Zaprogramuj Przyszłość”. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas licznych kursów z zakresu programowania i kodowania takich jak m.in. "Przygotowanie do programowania. Gry logiczne i ćwiczenia unplugged z darami Froebla”, czy "Programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej."


KADRA KURSU

mgr inż. Daniel Mężyk

Instruktor z zakresu programowania z wykorzystaniem języków programowania VB.Net, SQL, ASP.Net, HTML, CSS, Phyton, ekspert ds. systemów webowych i bazodanowych. W prowadzonych przez siebie zajęciach wykorzystuje wiedzę programistyczną zdobytą podczas pracy i licznych szkoleń zrealizowanych w Wielkiej Brytanii.