Skip to main content

Course Description

Logotypy:Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Kurs obejmuje wiele zagadnień z różnych aspektów wystąpień publicznych i autoprezentacji w najczęściej spotykanych sytuacjach. Jest to uzupełnienie zajęć prowadzonych na określonych kierunkach studiów w WSPiA w ramach zajęć z Rozwoju Kompetencji Społecznych i Osobistych – Szkoła Autoprezentacji.

Wystąpienia publiczne
Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące właściwego przygotowania się do wystąpienia publicznego. Pokazuje krok po kroku elementy, na które należy zwrócić uwagę. Uczestnicy kursu będą mogli poznać różne rodzaje wystąpień publicznych wykorzystywanych w codziennym życiu, w trakcie studiowania i pracy zawodowej. W jednym z modułów uczestnik kursu pozna najważniejsze zasady właściwego przygotowania prezentacji, która będzie atrakcyjna dla odbiorców. Oczywiście w szkoleniu nie mogło zabraknąć wiadomości z zakresu samego prowadzenia wystąpień publicznych i zasad właściwego zachowania się, walki z termą, zachowań pozawerbalnych.

 

Autoprezentacja
Autoprezentacja dotyczy wielu różnych sytuacji. Kurs pokazuje m.in. jak rozmawiać z przyszłym pracodawcą oraz jakie zasady autoprezentacji obowiązują podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Traktuje także o niezwykle ważnej sztuce networkingu, czyli właściwego nawiązywania nieformalnych relacji biznesowych. Co bardzo ważne, w kursie prezentowane są także sposoby kreowania swojego wizerunku jako eksperta.

 

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?
Wystąpienia publiczne oraz autoprezentacja towarzyszą nam na każdym etapie naszego życia i w bardzo różnych, często niespodziewanych sytuacjach. Podstawowe zasady wystąpień publicznych powinien znać każdy z nas. Jest to jedna z tych kompetencji miękkich, które pomagają w życiu codziennym, w szkole, podczas studiów i w pracy zawodowej. Właściwe prezentowanie swoich myśli i łączenie tego, co mówimy z naszym wyglądem, zachowaniem, gestami i mimiką mogą pomóc w niejednej sytuacji.

 


WYMAGANIA WSTĘPNE

Brak wymagań wstępnych.

W kursie pojawiają się załączniki w formacie docx i pdf, dlatego dla pełnego uczestnictwa należy posiadać program obsługujący ten format plików.


CELE KURSU

Na poziomie wiedzy student/uczestnik kursu:

 • zna podstawowe zasady wystąpień publicznych i autoprezentacji,
 • zna zasady przygotowania się i wykorzystania odpowiednich metod prezentacji swoich myśli i zasad komunikacji interpersonalnej,
 • rozróżnia rodzaje wystąpień publicznych,
 • wie, jak właściwie przygotować prezentację wizualną swojego wystąpienia i jak z niej korzystać,
 • wie, jak zachować się podczas wystąpienia publicznego i zna techniki autoprezentacji na poziomie werbalnym i pozawerbalnym,
 • zna zasady przygotowania i prezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wie, jak tworzyć swój wizerunek jako eksperta i nawiązywać nieformalne kontakty biznesowe,
 • rozumie problematykę związaną z odpowiednią prezentacją swojego wizerunku.

 

Na poziomie działań i umiejętności student/uczestnik kursu:

 • potrafi przygotować ciekawe wystąpienie publiczne,
 • potrafi przygotować się do wystąpienia publicznego,
 • umie stosować różne typy wystąpień publicznych,
 • potrafi zachować się na scenie,
 • potrafi przygotować się do procesu rekrutacji i do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej zgodnie z zasadami autoprezentacji,
 • potrafi zachować się podczas formalnych i nieformalnych spotkań, tworząc własną sieć kontaktów biznesowych,
 • jest przygotowany do tworzenia swojego wizerunku jako eksperta w życiu realnym i wirtualnym.

 

Na poziomie uczuć i postaw student/uczestnik kursu:

 • uczestnik kursu jest zmotywowany do pracy nad swoimi zachowaniem i sposobem pracy przy wystąpieniach publicznych, odpowiednim doborem metod i zasad autoprezentacji w różnych sytuacjach,
 • rozumie znaczenie i wagę stosowania zasad autoprezentacji,
 • rozumie potrzebę dbania o swój wizerunek jako eksperta i przygotowanie do spotkań rekrutacyjnych i biznesowych.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

Przygotowanie się do wystąpienia publicznego - 2 godz. dydaktyczne

MODUŁ 2

Rodzaje wystąpień publicznych prezentacje oferty, referaty naukowe, przedstawienie wyników z raportu - 2 godz. dydaktyczne

MODUŁ 3

Sztuka przygotowania prezentacji - 3 godz. dydaktyczne

MODUŁ 4

Jak prowadzić wystąpienie publiczne? - 2 godz. dydaktyczne

MODUŁ 5

Jak rozmawiać z przyszłym pracodawcą? - Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej - 2 godz. dydaktyczne

MODUŁ 6

Networking sztuka nawiązywania nieformalnych relacji biznesowych - 2 godz. dydaktyczne

MODUŁ 7

Jak kreować swój wizerunek jako eksperta - 2 godz. dydaktyczne

 


WARUNKI ZALICZENIA

W celu zaliczenia kursu należy:

 • podejść do Quizu wprowadzającego (nie wpływa on na końcową ocenę, natomiast jego wykonanie jest konieczne do otrzymania dostępu do pozostałych treści w kursie),
 • wykonać siedem Treningów wiedzy (waga Treningów wiedzy w ocenie końcowej wynosi 50%),
 • wykonać Test końcowy, który znajduje się na końcu kursu (waga Testu końcowego w ocenie końcowej wynosi 50%).

Próg zaliczeniowy kursu wynosi 60%.


FORMA KONTAKTU Z PROWADZĄCYM

Prowadzący udziela odpowiedzi na pytania uczestników poprzez forum, w wątku Konsultacje.


KADRA KURSU

Przemysław Pawlak

Rzecznik Prasowy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Z wykształcenia dziennikarz i specjalista od Public Relations. Przez ponad 10 lat pracował m.in. w Polskim Radiu Rzeszów. Od 15 lat konferansjer występujący podczas różnych wydarzeń społecznych, kulturalnych i naukowych. Od wielu lat wykładowca i trener wystąpień publicznych i autoprezentacji w różnych sytuacjach od prezentacji referatu do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas pracy ze studentami korzysta z doświadczeń i praktycznej wiedzy zdobytej w pracy dziennikarza, konferansjera, copywritera oraz Rzecznika Prasowego. Prezentuje przykłady i doświadczenia z własnych wystąpień publicznych.

Enroll