Skip to main content

Course Description

Logotypy:Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Kurs dotyczy wybranych zagadnień z psychologii poznawczej i społecznej. Tematyką kursu jest funkcjonowanie człowieka w świecie, jego emocjonalność i relacje z innymi. Adresatami kursu są osoby zainteresowane psychologią, wiedzą o człowieku i sobie samym.

Poziom trudności kursu to początkujący.

Z kursu dowiesz się:

1) czym jest inteligencja emocjonalna i jak nią zarządzać;

2) czym jest tzw. efekt Lucyfera;

3) jakie konsekwencje wynikają z faktu, że człowiek to istota społeczna;

4) czym jest proces grupowy;

5) jak wpływać na innych;

6) jakie znamy pułapki myślenia.

Sugerowany czas nauki w kursie to 4 tygodnie.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Brak wymagań wstępnych.

W kursie znajdują się załączniki do pobrania w formacie docx, a więc do pełnego uczestnictwa potrzebny jest program obsługujący ten format plików.


CELE KURSU

Na poziomie wiedzy student ma wiedzę o:

 • inteligencji emocjonalnej
 • procesie grupowym
 • technikach wpływania na innych
 • psychologii społecznej
 • błędach w myśleniu ludzkim

 

Na poziomie działań i umiejętności student potrafi:

 • lepiej podejmować decyzje
 • skuteczniej zarządzać emocjami
 • pracować w grupie
 • tworzyć lepsze relacje międzyludzkie

 

Na poziomie uczuć i postaw student potrafi:

 • skuteczniej rozpoznawać emocje swoje i innych
 • wykazywać postawy empatyczne
 • lepiej współpracować z innymi ludźmi
 • logiczniej analizować sposób własnego myślenia

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1. INTELIGENCJA EMOCJONALNA

 1. Czym jest inteligencja emocjonalna i co wchodzi w jej skład? - „Słoń i jeździec - kto tu rządzi, serce czy umysł?”
 2. Czym jest rozumienie własnych emocji i jak podnosić swoje umiejętności w tym zakresie? - „Samoświadomość”
 3. Jakie są skuteczne i nieskuteczne metody kontroli własnych emocji? - „Kontrola emocji”
 4. „Motywacja”, „Empatia” i „Budowanie relacji z innymi”

MODUŁ 2. CZŁOWIEK ISTOTA SPOŁECZNA

 1. Co w praktyce oznacza, że człowiek jest istotą społeczną?
 2. Jakie czynniki zwiększają i zmniejszają szansę na to, że inni będą uznawać nas za atrakcyjnych?
 3. Jak kształtują się związki międzyludzkie i jaka jest ich dynamika?

MODUŁ 3. WPŁYW SPOŁECZNY

 1. Czym jest wpływ społeczny? - geneza pojęcia
 2. Sposoby wpływania na ludzi
 3. Reguły wpływu społecznego i jego mechanizmy

MODUŁ 4. EFEKT LUCYFERA

 1. Geneza pojęcia
 2. Jak z dobrego zrobić złego?
 3. Jaki człowiek jest z natury?
 4. Czynniki wzmagające agresję

MODUŁ 5. PROCES GRUPOWY

 1. Dynamika procesu grupowego
 2. Działanie ludzi w grupach
 3. Zasady działania grup

MODUŁ 6. PUŁAPKI MYŚLENIA

 1. Działanie systemu jeden i systemu dwa
 2. Heurystyki i kotwice poznawcze
 3. Teoria zysków i strat
 4. Wybrane złudzenia poznawcze

 


WARUNKI ZALICZENIA

W celu zaliczenia kursu należy:

 • podejść do Quizu wprowadzającego (nie wpływa on na końcową ocenę, natomiast jego wykonanie jest konieczne do otrzymania dostępu do pozostałych treści w kursie),
 • wykonać Trening wiedzy na końcu każdego z sześciu modułów (waga Treningów wiedzy w ocenie końcowej wynosi 50%),
 • wykonać Test końcowy, który znajduje się na końcu kursu (waga Testu końcowego w ocenie końcowej wynosi 50%).

Próg zaliczeniowy kursu wynosi 60%.


KADRA KURSU

dr Lech Żukowski

psycholog, psychoterapeuta, doktor nauk prawnych. Zawodowo zajmuje się m.in. pracą z grupami, dydaktyką akademicką i psychoterapią. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa, psychologii i relacji obu tych dziedzin.

Enroll