Skip to main content

Course Description

Cyberprzestrzeń, technologie informatyczne, internet, komputery i urządzenia mobilne upowszechniły się dziś w takim stopniu, że niemal wszystkie czynności, możemy wykonać z ich pomocą. Kurs, który oddajemy w Twoje ręce to wiedza, dzięki której będziesz świadomym użytkownikiem cyberprzestrzeni. Oznacza to, że zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy bezustannie narażeni na ataki informatyczne oraz że dbanie o bezpieczeństwo to ciągły proces, wymagający doskonalenia i poszerzania wiedzy o otaczającej technologii.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Brak wymagań wstępnych


CELE KURSU

Poznasz zasady

  • korzystania z urządzeń informatycznych, aplikacji i systemów, korzystania z usług bankowych,
  • obecności w sieci internet i ochrony tożsamości,
  • korzystania z bankowości internetowej i mobilnej,
  • korzystania z kart płatniczych.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

  • Informacje na temat tego, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń i sieci informatycznych w domu.
  • Zagadnienia bezpiecznego poruszania się w przestrzeni online, ochrony własnej tożsamości, korzystania z bankowości elektronicznej i płatności kartami.
  • Najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznych zakupów online, wybierania sklepów internetowych i dokonywania płatności online.

WARUNKI ZALICZENIA

Aby uzyskać zaliczenie kursu i zaświadczenie ukończenia kursu, należy zapoznać się z treścią całego kursu i zweryfikować zdobytą wiedzę podczas quizów, uzyskując 50% punktów możliwych do zdobycia.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia przez uczestnika


KADRA KURSU

Waldemar Zbytek

Prezes Zarządu WIB

Od ponad 10 lat związany z projektami edukacyjnymi sektora bankowego; współtwórca struktur Wydawnictwa Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz projektów w zakresie współpracy instytucji finansowych ze szkołami i uczelniami, w tym Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” i Programu „Bankowcy dla Edukacji”; inicjator współpracy w zakresie edukacji finansowej sektora bankowego z ponad 400 jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce; Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

 

Mariola Szymańska

Wiceprezes Zarządu WIB

Menadżer zarządzający z ponad 25-letnim doświadczeniem w rozwoju pracowników sektora usług finansowych; koordynator dużych projektów międzynarodowych w zakresie budowy nowoczesnych standardów zawodowych i kwalifikacji w sektorze finansowym; pełniła ważne funkcje w m.in. European Bank and Financial Services Training Network; pomysłodawca i współautor Projektu Edukacji Finansowej BAKCYL; obecnie Animatorka Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego; Prezes EFPA Polska i Dyrektor w Radzie Dyrektorów EFPA Europa.

 

Michał Polak

Wiceprezes Zarządu WIB

Odpowiedzialny za współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym i działania wizerunkowe kluczowych sektorowych programów edukacji finansowej; swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w branży PR, ze szczególnym naciskiem na sport i CSR; wcześniej współpracował z m.in. redakcjami III Programu Polskiego Radia i TVP; doktorant na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 r. związany ze Związkiem Banków Polskich (obecnie jako Koordynator ds. Edukacji Ekonomicznej).

Enroll