Skip to main content

Course Description

Zagadnienia poruszane w ramach kursu "Inteligentny dom dla każdego" koncentrują się wokół systemów automatyki budynkowej. W materiałąch przedstawiono programowe i sprzętowe składniki systemów Smart Home. Pokazano, na co należy zwrócić uwagę przy projektowaniu takiego systemu. Omówiono instalację i konfigurację 2 platform, które można wykorzystać do automatyzacji i zarządzania w inteligentnym budynku.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Kurs nie ma wymagań wstępnych. Drogi Uczestniku, jeżeli potrafisz obsługiwać komputer w zakresie instalacji oprogramowania, wiesz co to jest wiersz poleceń oraz radzisz sobie z pozyskiwaniem informacji z Internetu to posiadasz komplet umiejętności pozwalających na przystąpienie do kursu. 

Ułatwieniem w realizacji kursu, będzie dostęp do otwartej platformy programowalnej Raspberry Pi. Brak  platformy nie jest jednak przeszkodą w realizacji zajęć w ramach kursu. Wszystkie przykłady i zadania można wykonać korzystając typowego komputera PC z systemem Windows 7/10 lub Linux.


CELE KURSU

  • wprowadzenie w tematykę systemów automatyki domowej i Smart Home;
  • wyposażenie uczestnika kursu w praktyczne umiejętności pozwalające na zaprojektowanie oraz dobranie elementów dla własnego systemu Smart Home;
  • wyposażenie użytkownika w praktyczną wiedzę i umiejętności konfigurowania systemu automatyki domowej na przykładzie rozwiązania Domoticz;
  • przedstawienie pojęcia automatyzacji w systemach Smart Home;
  • wyposażenie uczestnika kursu w praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalającego na przygotowanie własnych automatyzacji za pomocą programowania blokowego;
  • zapoznanie użytkownika z zasadami budowy aplikacji i interfejsów użytkownika w profesjonalnym rozwiązaniu dla systemów IoT - na przykładzie platformy Node-RED.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1 Wprowadzenie

W module pierwszym zostały zaprezentowane informacje wstępne dotyczące pojęcia Smart Home oraz systemów automatyki domowej. Zakres merytoryczny obejmuje przegląd komercyjnego oraz darmowego oprogramowania, które umożliwia budowę własnego rozwiązania. W materiałach zawarto wskazówki odnośnie wyboru sposobu przesyłania danych dla projektowanego systemu.

MODUŁ 2 Budowa własnego systemu

W module drugim zostały omówione założenia projektowe, które należy rozważyć przy projektowaniu własnego systemu. Pokazano instalację i konfigurację rozwiązania do sterowania urządzeniami i procesami w systemach automatyki budynkowej na przykładzie oprogramowania Domoticz.

MODUŁ 3 Automatyzacje

Moduł trzeci zawiera wprowadzenie do programowania blokowego oraz omawia zaganienia związane z automatyzacją.

MODUŁ 4 Bezawaryjność

Moduł czwarty porusza tematykę zapewnienia ciągłości pracy systemu Smart Dom.

MODUŁ 5 Platforma Node-RED

Moduł piąty jest związany z omówieniem platformy Node-RED.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs musisz zdobyć co najmniej 35 punktów, na 68 możliwych do zdobycia, w testach sprawdzających. O ostatecznym wyniku decyduje suma punktów ze wszystkich testów, które będziesz miał do rozwiązania w kursie. 


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie musisz otrzymać co najmniej 35 punktów z testów sprawdzających.


KADRA KURSU

mgr inż. Tomasz Ocetkiewicz

pracownik Instytut Informatyki i Mechatroniki Wyższej Szkoły Gospodarki

Specjalista z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie programowanie systemów wbudowanych, oraz sterowania i robotyki.

mgr Cezary Uniszkiewicz 

pracownik Instytut Informatyki i Mechatroniki Wyższej Szkoły Gospodarki

Specjalista z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie programowania w środowiskach Windows i Android. 

Enroll