Skip to main content

Course Description

Tematyka kursu jest związana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych w codziennym życiu. W kursie pokazano, w możliwie przystępny sposób, jak można korzystać z dostępnych poprzez  Internet licznych, przydatnych każdego dnia, usług i narzędzi. We wszystkich omawianych zagadnieniach zwrócono szczególną uwagą na bezpieczeństwo użytownika w wirtualnym świecie.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Na potrzeby realizacji kursu zakłada się, że:

  • uczestnik ma podstawową wiedzę z zakresu obsługi systemów Windows i Android,
  • uczestnik posiada: komputer z systemem Windows oraz smartfon bądź tablet z systemem Android (kurs nie odnosi się bezpośrednio do użytkowników MacOS i iOS czy Linuksa, choć niektóre zagadnienia są niezaleźne od systemów operacyjnych).

CELE KURSU

Celem kursu jest wyposażenie uczestnika w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi szerokopojętej technologii chmury. Poruszane w nim zagadnienia mają na celu zbudowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz zasad, którymi rządzą się współczesne internetowe systemy bezpieczeństwa. Kurs porusza tematykę dotyczącą podstawowej konfiguracji urządzeń mobilnych i komputerów PC. Autorzy przedstawiają również uczestnikowi wiedzę z zakresu budowy domowej sieci lokalnej, od świadomego wyboru podzespołów, po jej podstawową konfigurację. Po zakończeniu kursu uczestnik nie tylko będzie zaznajomiony z dobrymi praktykami dotyczącymi zachowania w Internecie, ale też będzie mógł prowadzić merytoryczne rozmowy z pracownikami obsługi technicznicznej wybranych usług informatycznych.


PORUSZANE ZAGADNIENIA

Moduł 1. Internet wprowadzenie

W module pierwszym przedstawiono i wyjaśniono podstawowe pojęcia dotyczące sieci Internet. Zostały poruszone zagadnienia związane ze skutecznym wyszukiwaniem informacji oraz bezpiecznym korzystaniem z usług internetowych. Pokazano, jakimi zasadami powinno się kierować w komunikacji z innymi użytkownikami. Podsumowaniem tego modułu jest omówienie wpływu intensywnej pracy na komputerze, w tym w Internecie, na zdrowie użytkownika.

Moduł 2. Internet wybrane usługi

Moduł drugi jest związany z dostępnymi w Internecie usługami. Omówiono zagadnienia istotne dla korzystania z poczty elektronicznej, płatności, spotkań na odległość oraz z grup dyskusyjnych. Dla każdej usługi zaprezentowano aplikacje, z których warto korzystać. Przygotowane przykłady pokazują, jak skonfigurować oraz wykorzystać wskazane oprogramowanie do własnych potrzeb.  

Moduł 3. Bezpieczeństwo informatyczne

Moduł trzeci zawiera wiedzę niezbędną do bezpiecznego korzystania z Internetu. W kolejnych lekacjach wprowadzono pojęcia związane z zabezpieczaniem danych przy pomocy algorytmów szyfrujących. Omówiono znaczenie podpisu elektronicznego. Pokazano, w jaki sposób przygotować swoje urządzenia do pracy w Internecie.

Moduł 4. Technologia chmury

W module czwartym omówiono zagadnienia związane z pracą w chmurze obliczeniowej. Pokazano narzędzia do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych oraz wymiany plików z innymi użytkownikami.

Moduł 5. Sieć lokalna

W module piątym przedstawiono budowę i zasadę działania domowej sieci komputerowej. Pokazano i wyjaśniono zasady doboru i konfiguracji urządzeń sieciowych.


WARUNKI ZALICZENIA

Realizacja testów sprawdzających. Do każdego testu uczestnik ma 3 podejścia. Należy uzyskać minimum 51% punktów.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie należy uzyskać 51% puntków z testów sprawdzających. 


KADRA KURSU

mgr inż. Tomasz Ocetkiewicz

pracownik Instytut Informatyki i Mechatroniki Wyższej Szkoły Gospodarki

Specjalista z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie programowania systemów wbudowanych oraz sterowania i robotyki.

mgr Cezary Uniszkiewicz 

pracownik Instytut Informatyki i Mechatroniki Wyższej Szkoły Gospodarki

Specjalista z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie programowania w środowiskach Windows i Android.