Skip to main content

Course Description

Logo Fundusze Europejskie, Flaga RP, Logo Europejski Fundusz Społeczny

 

 

Kurs został przygotowany w ramach realizacji projektu pn.: „Wrocław uczy się online” nr: POWR.03.01.00-00-W073/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Kurs przeznaczony jest dla studentów, przedsiębiorców oraz osób, które pracują w firmach. Uczestnicy niekoniecznie muszą mieć w planach założenie własnej działalności gospodarczej.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu, nie musisz posiadać żadnej wiedzy wstępnej. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych. 


CELE KURSU

W wykładach i ćwiczeniach praktycznych Uczestnicy znajdą ścisłe nawiązanie do filozofii Turkusowych Organizacji. Po ukończeniu kursu będą w stanie analizować inicjatywy i projekty biznesowe, tworzyć biznesplan oraz proste analizy finansowe. Dodatkowym zagadnieniem przewijającym się podczas trwania zajęć będzie umiejętność zarządzania projektami.

Po ukończeniu kursu Uczestnicy będą:

  • posiadali umiejętność analizy inicjatywy i projektu biznesowego,
  • potrafili stworzyć biznesplan oraz proste analizy finansowe,
  • potrafili przeprowadzić analizę otoczenia biznesowego.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1. Witaj w kursie!

W module 1 poznasz najważniejsze zagadnienia tego szkolenia. Dowiesz się, do kogo jest ono skierowane i dlaczego warto z niego skorzystać.

MODUŁ 2. Otoczenie biznesowe

W module 2 dowiesz się, czym jest otoczenie biznesowe firmy i jakie obszary tego otoczenia można wyróżnić. Analiza otoczenia pozwala lepiej rozplanować działania firmy.

MODUŁ 3. Błękitny ocean

W module 3 zajmiemy się przede wszystkim strategią błękitnego oceanu. Wyjaśnimy, na czym ona polega i przedstawimy narzędzia do tworzenia strategii błękitnego oceanu. Na koniec pokażemy porównanie strategii błękitnego oceanu i czerwonego oceanu.

MODUŁ 4. 5 sił Portera – analiza rentowności sektora

W module 4 zajmiemy się modelem 5 sił Portera. Wyjaśnimy, na czym polega ten model i jak przeprowadzić analizę rentowności sektora.

MODUŁ 5. Wartość w przedsiębiorstwie

W module 5 zajmiemy się kreowaniem wartości w przedsiębiorstwie i zarządzaniem wartością. Wyjaśnimy też, na czym polega łańcuch wartości M.E. Portera.

MODUŁ 6. Krótkowzroczność marketingowa

W module 6 zajmiemy się krótkowzrocznością marketingową (marketing myopia).

MODUŁ 7. Planowanie i wdrażanie strategii

W module 7 zajmiemy się strategią, a dokładnie jej planowaniem i wdrażaniem.

MODUŁ 8. Zarządzanie projektami

W module 8 zajmiemy się zarządzaniem projektami. Poznasz w nim charakterystykę kilku metodyk zarządzania projektami oraz dowiesz się, jak przeprowadzić symulację biznesową.

MODUŁ 9. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstw

W module 9 zajmiemy się analizą wskaźnikową przedsiębiorstw oraz ich wyceną.

MODUŁ 10. Biznesplan

W module 10 zajmiemy się przygotowaniem biznesplanu.


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia kursu i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest zapoznanie się z całym materiałem oraz uzyskanie łącznie 50% punktów możliwych do zdobycia z aktywności zawartych w kursie.


KADRA KURSU

dr Tomasz Siemek

Wykładowca akademicki, pasjonat nowoczesnych narzędzi i programów nauczania. Studia doktoranckie ukończył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Absolwent Said Business School of Oxford. Całe życie związany z edukacją i kształceniem osób. Założyciel ABC Data Centrum Edukacyjne działającego obecnie jako Cloudteam. Jeden z ojców narzędzia, jakim jest Cloudla.bs oraz On Demand. Uzależniony od sportu i zdobywania nowych kompetencji w służbie komunikacji międzyludzkiej. Licencjonowany mediator i twórca pierwszych wytycznych dotyczących metodyki szkoleniowej dla takich firm jak Microsoft i Novell. Od 2018 roku osoba działająca z ramienia AWS na polu popularyzacji technologii chmurowych.