Skip to main content

Course Description

Logo Fundusze Europejskie, Flaga RP, Logo Europejski Fundusz Społeczny

 

Kurs został przygotowany w ramach realizacji projektu pn.: „Wrocław uczy się online” nr: POWR.03.01.00-00-W073/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 


Kurs "Kierowanie zespołem - trening menedżerski" przeznaczony jest dla studentów oraz dla wszystkich osób, dla których zarządzanie zespołem oraz budowanie swojego wizerunku jako lidera odgrywa istotną rolę w biznesie.

W kursie znajdują się praktyczne porady, case study oraz niezbędna teoria z zakresu kierowania zespołem. Wszystkie przykłady pochodzą z ostatnich lat i są łatwe do zrozumienia.

Kurs składa się z 10 modułów, które Uczestnik może realizować we własnym tempie. Treści urozmaicane są filmami, grafikami oraz ćwiczeniami. Na koniec każdego modułu znajduje się krótki test.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu, nie musisz posiadać żadnej wiedzy wstępnej. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych. 


CELE KURSU

  • Zdobędziesz wiedzę, jak zwiększyć efektywność pracy zespołu i motywację pracowników.
  • Poznasz zasady efektywnej komunikacji z zespołem. 
  • Dowiesz się, jak rozwijać umiejętności ustalania celów i priorytetów działania zespołu.
  • Przekonasz się, jak ważne jest poznanie i stosowanie technik służących do rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1. Czy menedżer może być także liderem?

W pierwszym module zastanowimy się, czy menedżer może być również liderem. 

MODUŁ 2. Style zarządzania

W drugim module poznasz charakterystykę poszczególnych stylów zarządzania, jak również ich zalety i wady.

MODUŁ 3. Przywództwo sytuacyjne SLII

W trzecim module zapoznasz się z bardzo popularnym modelem przywództwa – przywództwem sytuacyjnym, opracowanym przez Kena Blancharda.

MODUŁ 4. Techniki kierowania ludźmi

W czwartym module zajmiemy się technikami kierowania ludźmi. Dokładnie przedstawimy technikę zarządzania przez cele oraz model harzburski.

MODUŁ 5. Motywacja

W piątym module zdobędziesz najważniejsze informacje na temat motywacji. Wyjaśnimy, czym jest proces motywacyjny i jak rozpoznać napięcie motywacyjne.

MODUŁ 6. Różnorodność – MBTI

W szóstym module dowiesz się, czym jest i do czego służy kwestionariusz Myers-Briggs. Będziesz też mieć możliwość wypełnienia tego kwestionariusza i poznania swoich mocnych stron.

MODUŁ 7. Wystąpienia publiczne

W siódmym module zdobędziesz najważniejsze informacje na temat wystąpień publicznych. Poznasz między innymi zasady, których należy przestrzegać, i sposoby podtrzymywania uwagi słuchaczy.

MODUŁ 8. Zarządzanie projektami

W ósmym module zajmiemy się zarządzaniem projektami. Poznasz w nim charakterystykę kilku metodyk zarządzania projektami oraz dowiesz się, jak przeprowadzić symulację biznesową.

MODUŁ 9. Zarządzanie usługami

W dziewiątym module zdobędziesz najważniejsze informacje na temat zarządzania usługami. Poznasz między innymi znaczenie ITIL oraz obszary zarządzania usługami.

MODUŁ 10. Unikanie konfliktu – NVC (Nonviolent communication)

W dziesiątym module skoncentrujemy się na komunikacji skierowanej na unikanie konfliktu. Poznasz cztery kroki komunikacji bez przemocy oraz cztery wybory komunikacyjne, jakich warto dokonywać.


WARUNKI ZALICZENIA I OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Warunkiem zaliczenia kursu i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest zapoznanie się z całym materiałem oraz uzyskanie łącznie 50% punktów możliwych do zdobycia z aktywności zawartych w kursie.


KADRA KURSU

dr Tomasz Siemek

Wykładowca akademicki, pasjonat nowoczesnych narzędzi i programów nauczania. Studia doktoranckie ukończył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Absolwent Said Business School of Oxford. Całe życie związany z edukacją i kształceniem osób. Założyciel ABC Data Centrum Edukacyjne działającego obecnie jako Cloudteam. Jeden z ojców narzędzia, jakim jest Cloudla.bs oraz On Demand. Uzależniony od sportu i zdobywania nowych kompetencji w służbie komunikacji międzyludzkiej. Licencjonowany mediator i twórca pierwszych wytycznych dotyczących metodyki szkoleniowej dla takich firm jak Microsoft i Novell. Od 2018 roku osoba działająca z ramienia AWS na polu popularyzacji technologii chmurowych.