Skip to main content

Course Description

logo

Kurs został przygotowany w ramach realizacji projektu pn.: „Platon. Kursy edukacyjne online dla studentów”, nr POWR.03.01.00-00-W071/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Kurs „Od pomysłu do miliona pobrań. Jak tworzyć aplikacje mobilne?” przeznaczony jest dla studentów oraz wszystkich osób, dla których mobilny Internet odgrywa istotną rolę w biznesie – osób zatrudnionych w agencjach interaktywnych lub marketingu, product ownerów, project managerów, a także obecnych i przyszłych twórców aplikacji mobilnych.

W kursie znajdują się praktyczne porady, case study oraz niezbędna teoria z zakresu zarządzania strategicznego. Wszystkie przykłady pochodzą z ostatnich lat i są łatwe do zrozumienia dla początkującego przedsiębiorcy lub studenta.

Kurs składa się z 10 modułów, które Uczestnik może realizować we własnym tempie. Treści urozmaicane są filmami, grafikami oraz ćwiczeniami. Na koniec każdego modułu znajduje się krótki test.

Tutaj znajdziesz wersję tego kursu po angielsku.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Wskazana, ale nie wymagana, jest podstawowa znajomość zagadnień z informatyki i/lub biznesu. Z zakresu biznesu: jak generowane są zyski w przedsiębiorstwie, jakie są modele biznesowe. Z zakresu informatyki: podstawowa znajomość z zakresu zagadnień technicznych w obszarze aplikacji mobilnych – systemów operacyjnych, zagadnień technicznych (programowania), projektowania doświadczeń (UX/UI) itp.


CELE KURSU

  • Zdobędziesz wiedzę na temat rynku mobile i cyklu tworzenia produktów mobile.
  • Poznasz możliwości, jakie daje smartfon.
  • Dowiesz się, jakie są podstawowe aspekty rynku mobile i technologii mobilnej.
  • Nauczysz się, jak krok po kroku rozpisać prototyp aplikacji.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1. Rynek aplikacji mobilnych

W module pierwszym przyjrzymy się, jak wygląda rynek mobile. Dowiesz się, jak globalne trendy wpływają na lokalny rynek mobile.

MODUŁ 2. Jak działa smartfon?

W module drugim skoncentrujemy się na tym, jak działa smartfon i jakie daje możliwości.

MODUŁ 3. Twój pomysł na aplikację

W module trzecim zastanowimy się, jak znaleźć pomysł na aplikację.

MODUŁ 4. Źródła sukcesu w mobile

Moduł czwarty zawiera informacje dotyczące miękkich i twardych danych wykorzystywanych w analizie funkcjonowania aplikacji.

MODUŁ 5. Harmonogram i budżet aplikacji

W module piątym wyjaśnimy, jakie podjąć dalsze działania, gdy już mamy pomysł na aplikację.

MODUŁ 6. Prototypowanie to nie projektowanie

Moduł szósty wprowadzi Cię w tematykę prototypowania. Poznasz zagadnienia związane z UX i Design Thinking.

MODUŁ 7. Technologie tworzenia aplikacji

W module siódmym dowiesz się, jakie są dostępne technologie tworzenia aplikacji.

MODUŁ 8. Zapewnienie jakości

W module ósmym poruszymy zagadnienia związane z zapewnieniem jakości i testowaniem. 

MODUŁ 9. Umieszczanie aplikacji w sklepach i utrzymanie

Moduł dziewiąty poświęcony jest kwestiom związanymi z umieszczeniem aplikacji w sklepach i utrzymaniem jej.

MODUŁ 10. Promocja i rozwój aplikacji

Moduł dziesiąty wprowadzi Cię w tematykę promowania aplikacji i jej rozwoju.


WARUNKI ZALICZENIA I OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Warunkiem zaliczenia kursu i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest zapoznanie się z całym materiałem oraz uzyskanie łącznie 50% punktów możliwych do zdobycia z aktywności zawartych w kursie.


KADRA KURSU

dr Krzysztof Wojewodzic

Krzysztof Wojewodzic

Prezes i właściciel ESCOLA S.A. Doradza w zakresie digitalizacji międzynarodowym korporacjom, m.in. NE AB oraz Brockhaus GmbH, Xella International.
Założył i sprzedał startupy o wielomilionowej wycenie. Dr Krzysztof Wojewodzic prowadzi wykłady z zarządzania online – w pierwszej edycji wzięło udział ponad 1000 studentów z całego świata. Krzysztof Wojewodzic jest także ekspertem NCBiR – ocenia innowacyjne wnioski. Jest także inwestorem i doradcą dla startupów.