Skip to main content

ELLIPSE Gatekeeper+ Liv & Kris Suicidpreventiv Utbildning

Course edition: 2023_1_SE

Kursen vänder sig till alla personer som är intresserade av suicidprevention. Syftet är att hjälpa dig att rädda någons liv.

Course Description

Course progress: