Skip to main content

Uczymy polskiego! Przygotowanie glottodydaktyczne dla osób z Ukrainy.

Course edition: E1

Kurs metodyczny dla osób z Ukrainy, które dobrze znają język polski i chcą rozpocząć pracę związaną z nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Course Description

Course progress: