Skip to main content

Zdjęcia satelitarne w szkole

Course edition: 2020_1

Kurs jest przeznaczony dla nauczycielek i nauczycieli zainteresowanych zastosowaniem zdjęć satelitarnych podczas lekcji szkolnych. Poruszane zagadnienia są opisane prostym językiem, co sprawia, że pozornie trudne w użyciu narzędzia satelitarne mogą stać się bardzo poręcznym źródłem materiałów dydaktycznych.

Course Description

Course progress: