Skip to main content

Handel i usługi. Kurs języka polskiego specjalistycznego dla cudzoziemców

Course edition: 2022_E2

Kurs dla osób, które znają język polski w stopniu co najmniej podstawowym i chcą poznać słownictwo specjalistyczne związane z handlem i usługami.

Course Description

Course progress: