Skip to main content

Course progress:

Algorytm - ciąg instrukcji, które pozwalają rozwiązać jakiś problem.

Dzielnik liczby - liczba całkowita, która dzieli daną liczbę bez reszty.

Graf - zbiór wierzchołków, które mogą być połączone krawędziami.

Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb, z angielskiego lcm, - najmniejsza liczba, która dzieli się przez wszystkie te liczby

Największy wspólny dzielnik liczb, z angielskiego gcd, - największa liczba naturalna, która dzieli te liczby.

Zmienna dyskretna - zmienna, która przyjmuje tylko wartości, które są od siebie odseparowane, na przykład: liczby całkowite.