Skip to main content

Matematyka dyskretna

Course edition: 2020_MD1

Estetyka obrazów komputera, szybkość jego operacji wydają się odległe od metod matematyki dyskretnej, jednak to ona jest kwintesencją pracy komputera.

Course Description

Course progress: