Skip to main content

Psychologia społeczna

Course edition: 2021_PS1

Kurs prezentuje wybrane zagadnienia z zakresu psychologii społecznej, w tym diagnozy zjawisk społecznych w odwołaniu do teorii psychologicznych.

Course Description

Course progress: