Skip to main content

Kluczowe kompetencje w biznesie

Course edition: 2020_KK1

Ten kurs dostarczy Ci wiedzy o komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, pracy w zespole oraz zmotywuje Cię do pracy nad sobą.

Course Description

Course progress: