Skip to main content

Technologia pracy umysłowej

Course edition: 2021_TPU1

W kursie kreowana jest aktywna rola uczących się. Uczestnicy poznają uniwersalne zasady uczenia się, ale też opanują techniki przydatne na całe życie.

Course Description

Course progress: