Skip to main content

Zarządzanie strategiczne

Course edition: 2020_S1

Kurs dostarcza wiedzę konieczną do podejmowania decyzji strategicznych oraz uposaża w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w roli strategów.

Course Description

Course progress: